Postmodernismens comeback: Bali öppnar dörren

När diskussionerna om homogenitet blossade upp på Twitter (och på ledarsidorna) för ungefär en vecka sen, där bland annat Hanif Bali och Ivar Arpi var utmärkande, hände något märkligt. Hanif Bali delade ett inlägg som introducerade ett akademiskt perspektiv på orsakerna till att etniska svenskar känner sig besvärade av konkurrerande kulturuttryck: Vi lägger inga värderingar […]

Vänsterns knappnålsstora Overtonfönster och varför den är dömd att förlora

Overtonfönsret är en politisk teori som beskriver ett gränsland som en politisk aktör eller meddelare bör hålla sig inom för att inte framstå som alltför extrem. Om den som uttrycker ett politiskt budskap anses överträda denna arbiträra gräns (som publiken i många fall konstruerar) riskerar den som meddelar budskapet att förskjutas. För att ta ett […]

Databasen Íslendingabók och mångfald

Varje individ i en population äger genetiskt material som genererar unika och individuella egenskaper, exempelvis gener som bestämmer fenotypen för våra ansiktsdrag. På Island är den genetiska mångfalden något begränsad: om vi till exempel slumpvis skulle välja ut två olika personer på ön och mäta graden av genetisk närhet mellan dessa skulle vi troligtvis upptäcka […]

Bali och hycklarna

I ett Twitterinlägg i dag tar den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali upp något intressant som vi kort tänkte bygga vidare på: det är nog mer regel än undantag att den etniska strukturen på vår umgängeskrets är kraftigt viktad åt homogenitet, d v s att den etniska fördelningen i högsta grad gör den obalanserad. Det är […]

Peak Japan och Hanna Lindholms haltande

Japan står inför ett demografiskt krisande. Inte sedan 1899 har så få barn fötts i landet som i dag; nativitetstakten är nämligen så lågräknad att tillväxten numer är i höjd med vad den var under tiden då landet inledde sina första steg i transitionstrappan. Sedan 1970-talet har Japan legat under ersättningsnivå (Dyson 2010) och år […]

Reparationer, Ta-Nehisi Coates och ekonomiska felräkningar

I dagarna hölls en s k hearing i den amerikanska kongressen rörande huruvida den amerikanska staten bör knytas till uppgiften att utbetala reparationer (skadestånd) till de svarta amerikanska slavättlingarna som lever i USA i dag. Bland de som talade under utfrågningen fanns bland annat skådespelaren Danny Glover, samt den feministiske författaren och journalisten Ta-Nehisi Coates. […]