Kalergipriset och Karlspreis zu Achen

Kalergipriset (eg. Europapriset) och Karlspreis zu Achen (Charlamagne-priset) är två priser som hedrar olika aktörer som på varierande sätt har bidragit till att arbeta för, förverkliga eller upprätthålla idén om europeisk integration. Ett av priserna omnämns bland annat i det inlägg vars påståenden om ”Kalergiplanen” vi besvarade i dagarna. Charlamagnepriset Charlamagnepriset är ett pris som […]

En kommentar om Kalergis Praktischer Idealismus och översättningar

De flesta översättningar av Kalergis Praktisk idealism som finns tillgängliga på nätet är undermåliga. Även den översättning som vi använde i vår artikelserie är under all kritik. I vår text kallade vi det varierande översättningskvalité, men det är en understatement av råge. Här är bara ett exempel för hur obegripliga de här textöversättningarna ofta kan […]

Myten om Kalergiplanen

Den här texten är resultatet av en artikelserie vi publicerade på den här sidan för omkring ett år sedan. Vi valde att samla alla dessa texter i ett inlägg och plockade sedermera bort de andra artiklarna. Myten om Kalergiplanen kommer bland annat till uttryck på Fria tider och i bloggar som denna. Den senare texten […]

Postmodernismens comeback: Bali öppnar dörren

När diskussionerna om homogenitet blossade upp på Twitter (och på ledarsidorna) för ungefär en vecka sen, där bland annat Hanif Bali och Ivar Arpi var utmärkande, hände något märkligt. Hanif Bali delade ett inlägg som introducerade ett akademiskt perspektiv på orsakerna till att etniska svenskar känner sig besvärade av konkurrerande kulturuttryck: Vi lägger inga värderingar […]

Vänsterns knappnålsstora Overtonfönster och varför den är dömd att förlora

Overtonfönsret är en politisk teori som beskriver ett gränsland som en politisk aktör eller meddelare bör hålla sig inom för att inte framstå som alltför extrem. Om den som uttrycker ett politiskt budskap anses överträda denna arbiträra gräns (som publiken i många fall konstruerar) riskerar den som meddelar budskapet att förskjutas. För att ta ett […]

Databasen Íslendingabók och mångfald

Varje individ i en population äger genetiskt material som genererar unika och individuella egenskaper, exempelvis gener som bestämmer fenotypen för våra ansiktsdrag. På Island är den genetiska mångfalden något begränsad: om vi till exempel slumpvis skulle välja ut två olika personer på ön och mäta graden av genetisk närhet mellan dessa skulle vi troligtvis upptäcka […]