Peak Japan och Hanna Lindholms haltande

Japan står inför ett demografiskt krisande. Inte sedan 1899 har så få barn fötts i landet som i dag; nativitetstakten är nämligen så lågräknad att tillväxten numer är i höjd med vad den var under tiden då landet inledde sina första steg i transitionstrappan. Sedan 1970-talet har Japan legat under ersättningsnivå (Dyson 2010) och år 2018 minskade befolkningen, in toto, med 450 000 människor (den mest dramatiska reduceringen hittills). Att landet har demografiska problem är ingen hemlighet: redan 1992 lyfte regeringen problemet med den avtagande fertilitetsfrekvensen i en livsstilsrapport med de beskrivande orden ”declining birth rate”. Dock var man under väldigt lång tid optimistiska, exempelvis gjorde Myndigheten för hälsa, arbete och välfärd kontinuerligt framskrivningar som predicerade för tilltagande fertilitetstal.

Under första hälften av 2000-talet insåg man emellertid från myndighetshåll att någon verklig förändring inte var stundande, och därför stadgades ”Basic act for Measures to Cope with Society with a Declining Birth Rate”, vilket signalerade att någonting på artificiell och planerande nivå behövde göras. Den tilltro man till exempel hade lagt vid att landets baby boomers skulle vända trenden ‘naturligt’ inträffade nämligen aldrig. Men också den nya politiska linjen med familjeplanering och andra åtgärdspaket skulle mer eller mindre visa sig vara effektlösa.

Då kanske våra läsare undrar vad problemen med allt detta skulle kunna vara? Jorden är väl ändå överbefolkad! Jo, tilltagande åldersstrukturer kan resultera i kompetensförjnings- och arbetskraftsbrist. Med den (av oss förmodat) nymarxistiska akademikern Tobias Hübinettes domedagsord:

Sverige behöver ta emot uppemot en halv miljon invandrare under de närmaste tio åren för att täcka upp för den skriande arbetskrafts- och kompetensförsörjningsbristen som i det närmaste håller på att nå katastrofläge och som just nu håller på att knäcka hela den svenska högkonjunkturen

En befolkning som föder allt färre barn och som blir allt äldre påverkar följdaktligen ersättningsnivån ”negativt” och symptomatiskt för en utveckling åt det hållet skulle troligtvis kunna vara en kombination av stora pensionsavgångar och en sinande arbetskraftsreserv, alltså en insjuknad arbetsmarknad, med följden avtagande tillväxt och en söndersmulning av de offentliga finanserna med mer.

En del, som Tobias Hübinette och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson lutar sig mot geografisk mobilitetsteorisk argumentation och menar att invandring kan vara ett sätt att lösa problemen med ersättningsnivån, medan andra som Hanna Lindholm, inte ser invandringen som en hållbar utväg. Problemet är bara att hon är riktigt dålig på att omsätta det i något fruktbart:

Istället för att formulera något i stil med hur förslagsvis en effektiv familjepolitik kan uppmuntra till barnafödande eller någon annan åtgärd, väljer hon att slemma Morgan Johansson med hänvisning till att Japan underförstått är ett bra exempel för hur ett land kan klara sig utan massiv invandring. Det argumentet är inte bra eftersom vi ju vet att Japan har allvarliga demografiska problem.

Hon hade till exempel kunnat bidra till debatten genom att hänvisa till Hammarstedt (2015) som menar att det är vilseledande att tala i termer av att invandrare instrumentalt kan användas för att ”finansiera en åldrande befolkning, eller lösa problemet med vikande befolkningsunderlag på vissa orter”. Eller också till Tino Sanandajis senaste inlägg i debatten, som menar att Konjunkturinstitutets hållbarhetsrapport för de offentliga finanserna genom sina framskrivningar visar att problemen är överkomliga.

En reaktion till “Peak Japan och Hanna Lindholms haltande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s